Geestelijke Verzorging

Seneca biedt Geestelijke Verzorging aan kwetsbare mensen die op zoek zijn naar (nieuwe) aansluiting bij de samenleving en die de regie over het eigen leven willen hervinden.

Trainingen voor cliënten

Seneca heeft een divers aanbod van trainingen voor bewoners van opvanginstellingen en (ex-)gedetineerden, gericht op het vergroten van zelfkennis & reflectie.

Trainingen voor professionals

Seneca biedt trainingen ter ondersteuning en deskundigheidsbevording van (zorg)professionals en vrijwilligers.

OP locatie

Doordat wij bij u op locatie werken, nemen we letterlijk de drempel weg tussen cliënt en begeleider.

Onze begeleiding bespaart kosten!

1 euro besteed aan ondersteuning in zingeving
bespaart 4 euro aan overige zorgkosten.
  • Het bevordert de psychische gezondheid
  • Het vermindert de zorgconsumptie
  • Het verbetert kwaliteit van leven
  • Het vergroot de geestelijke weerbaarheid

`
Zingevingondersteuning werkt dus verzorgend, herstellend én preventief.
Maar veel belangrijker is dat ondersteuning in zingeving mensen stimuleert zelf na te denken. Dit geeft een gevoel van (zelf)controle en draagt bij aan een zinvolle invulling
van het leven. En dat is onbetaalbaar.

DE KRACHT VAN SENECA

professioneel

In een sfeer van veiligheid en empathie ondersteunt Seneca het proces van zingeving.

DESKUNDIG

De begeleiders van Seneca zijn allen gespecialiseerd in verstaan van levensvragen en het begeleiden in zingevingproblematiek.

VERBINDEND

Seneca is een verbindende schakel tussen opvanginstellingen, burgers en geestelijk verzorgers.

ONDERSTEUNEND

Seneca verbindt levensvragen met de zorg voor welzijn.

EIGEN REGIE

De eigen regie van de cliënt - en het bevorderen daarvan - staat voorop in de begeleiding van Seneca.

LAAGDREMPELIG

Seneca waarborgt een snelle koppeling tussen de cliënt en een geestelijk verzorger.

DE BESTE KEUS IN GEESTELIJKE VERZORGING

Seneca Begeleiding waarborgt de juiste ondersteuning bij zingeving.